Uyumlu Altın

Nadir Metal Rafineri,tedarik zincirinin herhangi bir noktasında değerli metallerin kara para aklamaya iştirak ve terörizmi finanse etme, çocuk işçi çalıştırma dahil insan haklarını ihlal etme ile ilişkilendirilmeme sorumluluğunun bilincindedir. Bu bağlamda Nadir Metal Rafineri aşağıda yer alan standart, kılavuz ve yönergelere uygun olarak çalışmaktadır:

Global Kıymetli Metaller Kuralları

Londra Külçe Piyasası Birliği Sorumlu Altın Yönergesi (LBMA Responsible Gold Guidance)

Londra Külçe Piyasası Birliği Sorumlu Gümüş Yönergesi 

Dubai Muhtelif Emtia Merkezi Altın ve Değerli Metaller Sektörü Uygulama Yönergesi (DMCC Practical Guidance for Market Participants in the Gold and Precious Metals Industry)

OECD Madenlerin İhtilaflardan Etkilenen ve Yüksek Riskli Bölgelerden Sorumluluk Bilinci ile Tedariki için Gerekli Özeni Gösterme Rehberi ve Altın Eki (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High Risk Areas and the Supplement on Gold)

Dünya Altın Konseyi İhtilafsız Altın Standardı (World Gold Council Conflict Free Gold Standard)

Mali Suçları Araştırma Kurulu Yönetmeliği (Financial Crimes Investigation Board)

Nadir Metal Rafineri altın ve gümüş tedarik zincirinde gerçekleştirilecek incelemeyle ilgili şirket politikasını ve Müşterini-tanı, risk yönetimi, uyum prosedürlerini geliştirmiştir. Buna ilaveten çalışanlarının, acentelerin ve iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve şirketlerin bu prosedürlere uyum sağlamalarını istemektedir.

● Altın ve Gümüş Tedarik Zincirinde Gerçekleştirilecek İncelemeyle İlgili Şirket Politikası

● Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finasmanının Önlenmesi Hakkındaki Şirket Politikası

● Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

● LBMA Nadir Metal Rafineri Uyum Raporu 2018

● LBMA Nadir Metal Rafineri Bağımsız Güvence Raporu 2018

LBMA Sorumlu Altın Sertifikası

DMCC Nadir Metal Rafineri Uyum Raporu 2017

DMCC Nadir Metal Rafineri Bağımsız Güvence Raporu 2017

BIST Nadir Metal Rafineri Uyum Raporu 2017

BIST Nadir Metal Rafineri Bağımsız Güvence Raporu 2017

Bilgi Uçurma Politikası