Bağış ve Yardımlar Politikası

Nadir Metal Rafineri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Nadir Metal”), sahip olduğu tevazu, insana saygı öz değerleri ve benimsediği dürüstlük, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik ilkelerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder.

Bu doğrultuda Nadir Metal, yarım yüzyılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği kıymetli madenler sektöründeki öncü konumu ile bireyin ve toplumun refah ve vizyonunu geliştiren alanlara katkıda bulunmaktadır.

Nadir Metal, toplum refahına katkıda bulunurken, daima “bir elin verdiğini diğer elin görmemesine” özen göstererek ve sahip olduğu vizyon, misyon ve politikalar ile etik ilke ve değerleri göz önünde bulundurmak suretiyle “Bağış ve Yardımlar Hakkında Şirket Politikası” çerçevesinde yardım ve bağış faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.