Bilgi Güvenliği Politikası

NADİR METAL RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş. olarak bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda;

Bilgi birikimini ilgili taraflar ile paylaşmayı, kaliteli hizmet vermeyi, müşteri memnuniyetini ve gizliliği ön planda tutmayı ilke edinen NADİR METAL, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi politikasını aşağıdaki ilkeler etrafında oluşturmuş ve uygulamaya almaktadır.

  • Kurumsal, personel, müşteri ve tedarikçi verilerini değerli ve kritik kabul ederek, bilgi güvenliği ile ilgili yasaların gerektirdiği zorunlulukları yerine getirmeyi,
  • Kurumsal faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde kullanılan bilişim hizmetlerinin kesintisiz devam    etmesi, erişimin sadece yetkili kişilerce erişilebilmesi amacıyla gerekli altyapıyı sağlamayı ve kişisel ve özel verilere gerekli güvenlik tedbirlerini almayı,
  • Bilgi Güvenliği Standardı şartlarına uymayı ve bu standarda uygun hizmet vermeyi, bilgilerin ve tüm destek iş sistemlerinin, süreçlerinin ve uygulamalarının gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumayı, sürdürmeyi ve yönetmeyi,
  • Paydaş memnuniyeti sağlamayı, 
  • Yasa ve mevzuat şartlarını taviz vermeden uygulamayı ve uygunlunu sürekli olarak değerlendirmeyi,
  • Müşterilerimizi ve çalışanlarımızı varlık kaynağı olarak kabul etmeyi,
  • Teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimler sağlayarak bilgi güvenliği farkındalığını arttırmayı,
  • Kuruluş süreçleri kapsamında olası risk ve fırsatları değerlendirerek, şirketimize sistematik bir şekilde önleme kültürünü yerleştirmeyi,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarına uymayı ve sürekli iyileştirmeyi,
  • Bilgi Güvenliği Politikasını şirketimizin diğer politikaları ile bir bütün halinde uygulayarak söz konusu yaklaşım ve önceliklerimizi kamuoyu ve diğer ilgi gruplarımızla paylaşmayı,

Şirket personellerimizin bu ilkeler etrafında çalışmalarının kurulan yönetim sisteminin etkinliği açısından son derece önem arz ettiğini,

Beyan ve taahhüt ederiz.