Çevre

Kıymetli metal üretiminde ikincil kaynak olan hurdaların ve ramat – tehlikeli – tehlikesiz atıkların kullanılması teknolojik açıdan, enerji ve malzeme gerekliliği açısından tasarruflu, çevresel açıdan ise çok temizdir. Kıymetli metal geri kazanımı, cevherden üretime göre çok daha çevrecidir. Kıymetli metal geri kazanımında, maliyetin büyük kısmı, üretim süreci içerisinde ortaya çıkan atıkların, çevreye zararsız hale getirilmesi aşamasında yapılan işlemlerden oluşmaktadır.

Nadir Metal Rafineri San. Ve Tic. A.Ş.; faaliyetlerinde çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, bioçeşitliliğin, vahşi yaşam, ekoloji, flora ve faunanın, su yollarının ve kaynaklarının korunması ve iyileştirilmesine katkı sunan politika ve stratejiler geliştirir. Bu doğrultuda biz de Nadir Metal Rafineri olarak insanlığın ve doğal hayatın sağlıklı geleceği için çevreyi korumayı esas görevlerimizden biri kabul etmekteyiz.

Nadir Metal Rafineri San. Ve Tic. A.Ş. değerli metal geri kazanımı faaliyetlerinde, çevre bilinciyle aşağıdaki hususlar uygulanmaktadır;

  • Ulusal ve Uluslararası çevre mevzuatlarına ve standartlarına uymak ve güncelliğini sağlamak,
  • Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak,
  • Çevresel faktörleri ve riskleri tanımlayan, değerlendiren ve etkin bir şekilde kontrol eden bir çevre yönetim sistemini oluşturmak ve uygulamak,
  • Atıkları kaynağında azaltmak, tehlikeli ve tehlikesiz atıkları geri kazanmak, geri kazanılamayan atıkların ise en uygun teknolojilerle, çevreye zarar vermeden bertaraf ettirilmesini sağlamak,
  • Kirliliği ve kimyasal madde kullanım firesini en aza indirmek,
  • Doğal kaynakların ve her türlü enerji kaynağının en verimli ve en ekonomik şekilde kullanılması, su yönetimi ve enerji yönetimi programları ile doğal kaynak tüketiminin azaltılması,
  • Yeni teknoloji araçlara yatırım yaparak doğaya salınan Karbon gazı miktarını düşürmek,
  • Doğaya daha az zararlı alternatif taşıma yollarını kullanmak,
  • Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla, faaliyetlerine devam etmek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak.

Çalışanlara ve taşeronlara sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamalar için teşvik etmek, bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak,
bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmektir.
Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır. Yönetim taahhütte bulunduğu Çevre politika ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olacaktır.