Enerji Yönetimi


Üretim ve destek birimlerinde, enerji tüketimi ve maliyetlerini azaltmanın yanı sıra enerji tüketimi kaynaklı çevresel etkilerimizi de düşürmeyi ve faaliyetlerimizin uzun vadeli ekonomik ve çevresel etkilerini optimize etmeyi ve geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Enerji yönetimi amaçlarımız

Enerji verimliliği için eğitimlerimize, bilinç yaratma ve farkındalığı sağlama çalışmalarımıza sistematik bir şekilde devam ederek ulusal ve uluslararası düzeyde şirketimizi ilgilendiren enerji konusundaki yasal ve diğer koşullara uygunluğu sağlamak öncelikle hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Her türlü iyileştirme ve tasarım faaliyetlerinde enerji verimliliğini göz önünde bulundurarak yüksek performanslı süreçler geliştirmeyi amaçlamaktayız. Hammadde, makine, ekipman, yardımcı malzeme ve doğal kaynak kullanımında verimlilik sağlayarak enerji performansında sürekli gelişim yaratmayı amaçlıyoruz.

Enerji yönetimi amaçlarımız

Üretimde ergitme işlemlerinin yapıldığı indüksiyon ocaklarında elektrik enerjisi kullanılmaktadır ve kullanılan enerji miktarlarının yıllık olarak takibi yapılmaktadır. Sürekli olarak küresel ölçekte gelişen teknolojilerin takibini yaparak 2016 yılında üretim sahasındaki indüksiyon ocaklarında yenileme kararı alıp yüksek verimli ve iş gücünü azaltan son teknoloji indüksiyon ocaklarına yatırım yaptık.

2012 yılında enerji verimliliği ve üretimde Ar-Ge çalışmalarına başlayarak, üretim içinde yüksek miktarda kullanılan doğalgaz miktarını %30 oranında azaltmayı başardık. Doğalgaz kullanımının azalmasının yanı sıra iş verimliliğinde ise %40 oranında iyileştirme sağladık. Tesis içindeki floresan lambaları LED aydınlatmalar ile değiştirilerek enerji verimliliğinde artışa gidilmesini ve karbon ayakizimizi azaltmayı planladık.