Enerji Yönetimi

NADİR METAL RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş., Enerji Yönetim sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci içinde , faaliyetleri ve hizmetleri süresince , enerji performansını sürekli iyileştirmeyi , çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı taahhüt etmektedir. Bu taahhüdü gerçekleştirmek amacıyla, Enerji Yönetim çalışmaları aşağıdaki ilkeler ışığında yürümektedir;

  • Mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, etkin enerji kullanımını konfordan ödün vermeden sağlamak ve “Sürdürülebilir Kalkınma” yaklaşımına paralel olarak enerji faaliyetlerini yönetmek,
  • Ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara , düzenlemelere ve zorunlu standartlara uymak, Enerji yönetimi için mevcut durum analizi yaparak, gerekli tasarrufların sağlanması için uzman kuruluşlardan destek almak ve testleri gerçekleştirmek,
  • Trend analizleri yaparak enerji tasarrufunun durumunu saptamak,
  • Sera gazı emisyonunu  azaltma yöntemlerini araştırmak, uygulamak ve devamlılığını sağlamak,
  • Müşteriler, otoriteler, paydaşlar ve altyüklenicilerle Enerji Yönetimi  ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmak,
  • Enerji yönetim sistemini, kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek uygulamak, sürekli olarak gözden geçirmek ve iyileştirmek,
  • Enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, enerji verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması, kuruluş genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi konularında gerekli kaynakları sağlayarak aktif rol oynamak,

Enerji verimli ürün, ekipman ve servislerin satın almasında ve enerji performansının iyileştirilmesi amacı ile tasarım konularında, enerji verimliliğine uygun seçimlerin yapılmasını güvence altına almak.