Hizmetler

Rafinasyon
Madenlerden çıkartılan cevherin veya kullanılmış ve saflığı çeşitli oranlarda değişmiş kıymetli metallerin belirli proseslerden geçirilerek %100’e varan saflık derecelerine getirilme hizmetidir.

Rafinasyonu yapılan metaller;
Altın
Gümüş

Ramat
– Cila Ramatı
– Yer Ramatı

Rodyum Banyo Atığı Dönüşümü
Çevre ve Orman Bakanlığı’nın “ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” kapsamında yapılmaktadır.