Sürdürülebilirlik Raporu

Nadir Metal Rafineri, değerli metal üretim ve geri kazanım alanında faaliyet gösterir ve sürdürülebilir üretim yaparak ülke ekonomisine katma değer sağlar.

Üretimi ilham verici hale getirmek adına etik ve dürüstlük değerleri çerçevesinde paydaşlarına her gün için sürdürülebilir performans zemini hazırlar. Küresel bir değerli metal rafinasyon şirketi ve geri kazanımın önemli bir temsilcisi olarak, dünya genelindeki endüstrilere ve tüketicilere ihtiyaçlarını sağlamaktadır. Yarım asırlık tecrübe ve sektör bilgisi ile inovatif çözümler ve sürdürülebilir teknolojiler üretirken, hızla değişen dünyanın artan taleplerini karşılayarak gelecek kuşakların gereksinimlerini tehlikeye atmadan çevresel ve sosyal sorumlulukların bilincinde üretim gerçekleştirir.

Merkezi İstanbul, Türkiye’de bulunan ve 3 kıtada iştirak ve bayileri olan Nadir Metal Rafineri sürdürülebilirlik konusunda öncülüğünü bu raporlama ile hayata geçirmektedir.

Yaklaşık yarım asır önce kıymetli metal üretim faaliyetlerine başlayan Nadir Metal Rafineri, “özenli üretim; yüksek marka değeri” mottosunu benimsemiş ve bu çalışma prensibine 2017 yılı esas alınarak hazırlanan Nadir Metal Rafineri Sürdürülebilirlik Raporu’nu ekleyerek şirket performansını çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan değerlendirerek faaliyetlerini sürdürülebilirlik bakış açısı ile ölçülebilir kılmayı amaçlamıştır.

Başlangıçtan günümüze kadar yüksek ivmeli büyüme performansının sunulduğu bu rapor, Nadir Metal Müşteri ilişkileri, tedarik ve değer zinciri, paydaş ilişkileri, sorumluluk anlayışı, insan hakları, çevresel ve sosyal sorumluluk çalışmaları, su- enerji yönetimi ve sera gazı hesaplamalarını içermekte ve sürdürülebilirlik ilkelerinin tümünü kapsamaktadır.

Nadir Metal Rafineri tarafından yayınlanan ikinci Sürdürülebilirlik Raporu olan bu doküman şeffaf ve güvenilir bir şekilde firma ile paydaşlar, müşteriler, ortaklar, çalışanlar ve kamu iletişimi arttıran bir araç olmayı hedeflemektedir.