Uyumlu Altın

Nadir Metal Rafineri, Çatışmalı ve Yüksek Riskli Bölgelerden kıymetli madenlerin çıkarılması, ticareti, taşınması ve ihracatından kaynaklanan tüm olumsuz etkilerle ilişkili risklerin farkındadır. Bu bağlamda faaliyetlerinde, kıymetli madenlerin yasal kaynaklardan gelmesi, suç ve terörün finansmanı, silahlı çatışma ya da insan hakları ve çevre ihlalleri ile ilişkilendirilmeme sorumluluğunun bilincindedir.

Nadir Metal Rafineri aşağıda yer alan standart, rehber, kanun ve yönergelere uygun olarak çalışmaktadır:

Nadir Metal Rafineri altın ve gümüş tedarik zincirinde gerçekleştirilecek incelemeyle ilgili şirket politikası ile müşterini-tanı, risk yönetimi, uyum prosedürlerini geliştirmektedir. Buna ilaveten çalışanlarının, acentelerin ve iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve şirketlerin bu prosedürlere uyum sağlamalarını istemektedir.

Şirket politikaları

Uyum ve Bağımsız Denetim Raporları