Uyumlu Altın

Nadir Metal Rafineri,tedarik zincirinin herhangi bir noktasında değerli metallerin kara para aklamaya iştirak ve terörizmi finanse etme, çocuk işçi çalıştırma dahil insan haklarını ihlal etme ile ilişkilendirilmeme sorumluluğunun bilincindedir. Bu bağlamda Nadir Metal Rafineri aşağıda yer alan standart, kılavuz ve yönergelere uygun olarak çalışmaktadır:

Nadir Metal Rafineri altın ve gümüş tedarik zincirinde gerçekleştirilecek incelemeyle ilgili şirket politikasını ve Müşterini-tanı, risk yönetimi, uyum prosedürlerini geliştirmiştir. Buna ilaveten çalışanlarının, acentelerin ve iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve şirketlerin bu prosedürlere uyum sağlamalarını istemektedir.

Şirket politikaları

Uyum ve Bağımsız Denetim Raporları